ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

 1. WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?

Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website https://nl.castore.com / (“onze site”).

 1. WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

https://shop.ecb.co.uk/ is een site die wordt beheerd door J.Carter Sporting Club Ltd, [handelend onder de naam Castore Sportswear]. J. Carter Sporting Club Ltd is een in Engeland geregistreerd besloten vennootschap met ondernemingsnummer 09670915 en btw-nummer GB 220 5568 30 (hierna "Castore", "wij", "ons" of "onze" genoemd). Ons hoofdkantoor is gevestigd op 1 Central Street, te Manchester, M2 5WR. Ons btw-nummer is GB 220 5568 30.

Stuur een e-mail naar concierge@castore.co.uk. om contact met ons op te nemen

 1. DOOR ONZE SITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

We raden u aan een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

 1. ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze Site:

Als u goederen van onze site koopt, zijn onze servicevoorwaarden van toepassing op de verkoop.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer deze voorwaarden elke keer dat u onze site wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 02/08/2022.

 1. KLARNA

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling dient te worden gedaan aan Klarna:

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

 1. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP ONZE SITE

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze services, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

 1. WIJ KUNNEN ONZE SITE OPSCHORTEN OF INTREKKEN

Onze Site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze Site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van een deel of een deel van onze site opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u binnen redelijke tijd op de hoogte te stellen van elke opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die onze Site bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen, en dat zij deze naleven.

 1. WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST OVERDRAGEN AAN IEMAND ANDERS

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

 1. JE MOET JE ACCOUNTGEGEVENS VEILIG BEWAREN

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stuk informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet bekendmaken aan derden.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via concierge@castore.co.uk.

 1. U MOET UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG BEWAREN

Wij zijn de eigenaar en de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

 1. VERTROUW NIET OP DE INFORMATIE OP DEZE SITE

De inhoud op onze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of achterwege laat op basis van de inhoud op onze Site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of actueel is.

 1. WIJ REAGEREN NIET OP WEBSITES WAAR WIJ NAAR LINKEN

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

 1. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD WORDT NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD

Deze website kan informatie en materialen bevatten die zijn geüpload door andere gebruikers van onze site, inclusief bulletinboards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

 1. KLACHTEN OVER INHOUD DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS IS GEUPLOAD

Als u een klacht wilt indienen over inhoud die door andere gebruikers is geüpload, neem dan contact met ons op via concierge@castore.co.uk.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade.

 1. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

 1. INHOUD UPLOADEN NAAR ONZE SITE

Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van de garantie.

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van onze Site een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons in licentie geeft, worden beschreven in Rechten die u ons geeft om materiaal te gebruiken dat u uploadt.

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op onze site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

We hebben het recht om elk bericht dat u op onze site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en maken van back-ups van uw inhoud.

We slaan geen terroristische inhoud op.

 1. RIGHTS YOU ARE GIVING US TO USE MATERIAL YOU UPLOAD

Wanneer u inhoud uploadt of plaatst op onze site, verleent u ons de volgende rechten om die inhoud te gebruiken:

 

 1. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN JE MAG ZE NIET INTRODUCEREN

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen, of enige server, computer of database die is verbonden met onze Site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

 1. REGELS OVER LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, terwijl die er niet is.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

Als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze Site anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met concierge@castore.co.uk.

 1. WELK LAND WETGEVING IS VAN TOEPASSING OP GESCHILLEN?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie zullen hebben, behalve dat als u een inwoner van Noord-Ierland bent, u ook een procedure in Noord-Ierland kunt aanhangig maken, en als u een inwoner van Schotland bent, u ook een procedure in Schotland mag aanspannen .

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onder het Engelse recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 1. PRE-ORDERS

We kunnen geen cadeaubonnen accepteren op pre-order artikelen.

 1. KORTINGCODES

We houden regelmatig acties en speciale aanbiedingen en daarom kunnen onze prijzen veranderen. Check onze sociale media of e-mails voor het laatste nieuws.

Klanten kunnen profiteren van eenmaal 15% korting op volledig geprijsde producten wanneer ze zich aanmelden voor onze nieuwsbrief

De korting is alleen geldig op artikelen met de volledige prijs en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. De korting is beperkt tot één gebruik per klant en niet geldig op liefdadigheidsproducten zoals het mondkapje. We behouden ons het recht voor om te weigeren om bestellingen uit te voeren wanneer vermoed misbruik van kortingscodes heeft plaatsgevonden.

De voorwaarden van elke kortingscode variëren. Sommige codes zijn alleen geldig voor specifieke items en hebben bepaalde vervaldata, dus controleer de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de code die u probeert te gebruiken.

Als je het bovenstaande hebt gecontroleerd en je kortingscode nog steeds niet kunt gebruiken, stuur dan een e-mail naar concierge@castore.co.uk.

 1. RUILEN

Houd er rekening mee dat we geen uitwisselingen aanbieden voor artikelen die gepersonaliseerd zijn.

 1. INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Site (Bijdrage) en op alle interactieve diensten die daarmee verband houden.

De Inhoudelijke Normen moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen zijn zowel van toepassing op elk onderdeel van een Bijdrage als op het geheel ervan.

Castore zal naar eigen bepalen of een Bijdrage in strijd is met de Inhoudsnormen.

Een bijdrage moet:

Een bijdrage mag niet:

 1. SCHENDING VAN DIT BELEID

Wanneer we van mening zijn dat er een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik heeft plaatsgevonden, kunnen we de maatregelen nemen die we passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de algemene voorwaarden van de website waarop u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een bijdrage die door u naar onze site is geüpload.

 1. UITGIFTE VAN EEN WAARSCHUWING AAN U

Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending.

 1. VERDERE JURIDISCHE ACTIES TEGEN U

Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs menen dat dit noodzakelijk is of zoals vereist door de wet.

We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle actie die we kunnen ondernemen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De acties die we kunnen ondernemen zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

 1. HOE DIT CONTRACT KAN WORDEN OVERGEDRAGEN

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op uw rechten onder deze voorwaarden.